Vi vill veta vad du tycker!

Har du besökt linserv.se tidigare? *

Vad var syftet med besöket?

Hittade du det du letade efter? *

Kommentarer:

Vilken slags enhet använde du när du var inne på linserv.se? *

Om annat, vänligen specificera:

Vad tycker du om hemsidans utseende? *

Hemsidans struktur och navigering? *

Hemsidans innehåll? *

Vad tycker du om hemsidans färger och font?

Saknar du något på hemsidan?

Är det något annat som du tycker att vi kan förbättra på hemsidan?

Vilket helhetsbetyg skulle du ge linserv.se?