Våra tjänster är optimerade för era affärsbehov

Som kund har ni möjlighet att anpassa SLA och anpassa allt för att möta era affärskrav.


Prata med en expert

Grundläggande tjänst

 • Fysisk hosting i Europa, med alla aktiva instanser i Sverige (om inte annat anges)
 • Hosting i Tier-III-datacenter eller motsvarande, med 99,9% uptime mot nätverket 
 • Grade A SSL (HTTPS) kryptering av kommunikationer
 • Data lagras på flera noder för snabb återställning
 • VM och applikationsövervakning
 • Säkerhetskopiering (minst 1 image/dag)

Det är möjligt att lägga till ytterligare tjänster (begär offert) som till exempel:


 • Katastrofåterställningsplan (inklusive säkerhetskopiering, återställningsplaner och återställningstest)
 • Applikationer och säkerhetsuppdateringar och "hotfixes" (utvalda applikationer)
 • Stöd för licensförsörjning och licenshantering, underhålls- och uppgraderingstjänster (överenskomna applikationer/system)​

Säkerheten för era data är mycket viktig för oss, och vi utformar våra system och förfaranden för att säkerställa det. Här är några exempel:


 • När de används skyddas webbanslutningar till klientinstanser med 256-bitars SSL-kryptering (HTTPS med ett 2048-bitars SSL-certifikat)
 • Pålitlig plattform - servrar med full hårdvarugaranti, redundant datalagring, nätverk och elektriska tillbehör
 • Lösenord som tillhandahålls av oss (administratörsanvändare) skyddas med kryptering
 • Säkert system - våra molnservrar kör aktuell Linux-distribution med säkerhetsuppdateringar samt brandvägg och intrångsmotverkande åtgärder (ej visade)
 • Isolering - kunddata lagras i separata databaser - ingen delning av data mellan kunder, ingen åtkomst möjlig från en databas till en annan 

Säkerhetskopiering och katastrofåterställning (mål)

Vi erbjuder lösningar för att utföra inkrementella och/eller image-kopior och lagra säkerhetskopior i upp till 90 dagar beroende på er applikation och val av tjänster. Dessutom kan vi utföra flera inkrementella säkerhetskopior på utvalda system och/eller delar av system under varje 24-timmarsperiod. Efter inkrement kan kunden ladda ner manuella säkerhetskopior av sina live-data för lokala ändamål. 

För en permanent katastrof som endast påverkar en server (VM) har vår typiska** återställningsplan följande mätvärden: RPO (Recovery Point Objective)** = 60 minuter, det vill säga maximalt 120 minuters arbete kan förloras. RTO (Recovery Time Objective)** = 240 minuter, vilket betyder att tjänsten kommer att vara tillbaka online efter högst 240 minuter (Standby-kampanjtid - DNS-propagationstid ej inkluderad).


För datacenterkatastrofer (ett helt datacenter är permanent nere) har vår katastrofåterställningsplan följande mätvärden: RPO (Recovery Point Objective) = 24 timmar, det vill säga att ni maximalt kan förlora 24 timmar om arbetet inte kan återställas och vi måste återställa de senaste dagliga säkerhetskopiorna. RTO (Recovery Time Object) = 48 timmar, vilket innebär att tjänsten kommer att återställas från säkerhetskopiering inom 48 timmar i ett annat datacenter.


** RPO och RTO varierar från kund till kund och från instans till instans. Målen är beroende av applikationen och de tjänster som kunden har valt. Kontakta er leverantör för information som är specifik för er applikation och instans. Dessa värden och mål gäller för hårdvara och VM-katastrofer men inte för korrupta kunddata eller databaser.

Beroende på design och arkitektur av kundens applikationen kan tilläggsdokument (pdf och andra format) i vissa fall inte var 100% tillgänglig vid återställning.  

Hög tillgänglighet

Våra datacenter är Tier-III-certifierade eller motsvarande, med N+1-redundans för ström, nätverk och kylning. Varje kunddatabas replikeras i realtid på redundant lagring i samma datacenter, så att ett fel kan lösas snabbt vid en hårdvarufel, med praktiskt taget ingen dataförlust.

Support och Helpdesk

Vårt tekniska supportteam finns tillgängligt på vardagar från 08.00-18.00. Vi erbjuder ytterligare teknisk support enligt överenskommelse på helger och helgdagar. Kunder kan registrera och följa ärenden via vår kundtjänstportal eller använda vår telefonbaserade supporttjänst.

Alla produktions-VM övervakas (elektronisk övervakning/loggar) dygnet runt.

Läs gärna mer om vår Support tjänst

VM Uptime

 • Vi arbetar med co-location-leverantörer som erbjuder minst 99,9% uptime-garanti.
  *Detta motsvarar en maximal oplanerad drifttid på mindre än 1,5 min/24 timmar eller 9 timmar/år.


 •  Vi kan erbjuda 99,9% server uptime (exklusive schemalagd underhåll)
  * Dessa värden avser plattformens tillgänglighet för alla kunder. Individuella databaser kan tillfälligt vara otillgängliga av specifika skäl, vanligtvis relaterade till kundåtgärder eller anpassningar.

Avtalsvillkor

Den månatliga avgiften kan variera beroende på tilldelade resurser och överenskomna tjänster som anges i detta avtal. Kunden faktureras månadsvis i förväg. 


Avtalet förnyas automatiskt för en lika lång period om inte någon av parterna skriftligt lämnar ett uppsägningsmeddelande minst 90 dagar före avtalets slut till den andra parten.  Läs mer här.


Vi kan inte garantera innehållet i tjänsten i fall där kundens fakturor är obetalda.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster debiteras separat, enligt avtalet och utöver de operativa tjänsterna ovan.


 • Patch-tjänster
 • Applikationsunderhållstjänster
 • Supporttjänster och helpdesk
 • Konsulttjänster
 • E-post- och DNS-relaterade tjänster
 • Nätverksdriftstjänster
 • Applikationstjänster
 • Installations- och uppgraderingstjänster
 • Återställning av applikationer, instanser och databaser 

Supportavtal fastpris eller löpande

Som Cloudworkz kund har du möjlighet att väljer mellan 3 olika Support avtal.

Löpande support (tim debitering minst 30 min per ärende) eller köper ett förbetalt Support Pack på 25 eller 100 timmar. För kunder som vill 100% kontroll på kostnader rekommendera vi Support Pack.

Löpande support med Fastpris Patch avtal

Fastpris Maintenance och Support avtal där Support ingår utan extrakostnad.

Kontakta vår säljteam för mer information och hjälp om våra olika Support alternativ.