Kvalitetspolicy

Våra kvalitetsmål begränsas inte till de produkter och tjänster vi levererar. Vi arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten på varje enskilt steg vi tar i de processer vi följer.


Vi strävar efter att förstå våra kunders krav för att kunna erbjuda dem hållbara lösningar med hög kvalitet.


Sedan 2007 har vår kvalitetspolicy använts för att förbättra våra ledningssystem. Den utgör ramverket för våra kvalitetsmål och kontrolleras regelbundet för lämplighet.


Våra produkter, tjänster och lösningar ska hjälpa våra kunder att bli framgångsrika på sin marknad.


Våra kvalitetsmål begränsas inte till de produkter och tjänster vi levererar. Vi arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten på varje enskilt steg.  

Prata med en expert

Vi arbetar aktivt för att:

  • Minimera effekten av incidenter och systemhändelser
  • Se till att utbildning, resurser, utrustning, rutiner och arkitektur förbättras så snart behovet uppstår
  • Avlägsna hinder för förändring som minimerar eller kan orsaka framtida problem
  • Att säkerställa att när incidenter är lösta, är arbetet med att förhindra framtida incidenter en naturlig del av processen

Processer

Vårt mål är att processerna ska uppfylla våra kunders förväntningar. För att nå detta mål arbetar vi ständigt med att förbättra vår process. Förbättringarna kan initieras av våra anställda, genom intern granskning eller genom extern input.

Kundnöjdhet

Kundnöjdhet är av största vikt för vårt företag. Vi arbetar kontinuerligt med att öka produktkvaliteten, leveranssäkerheten och servicen för att ytterligare öka nöjdheten. Återkoppling från våra kunder är viktig information för oss att bli bättre.

Vårt team

Våra anställda är vår mest värdefulla resurs. De väljs utifrån yrkesmässiga och personliga kvalifikationer och får kontinuerlig fortbildning. Vi uppmuntrar individuella initiativ och ansvarskänsla på alla nivåer i vårt företag.