Underhåll och Supportavtal (Odoo)

När ett bolag är beroende av ett säkert och välfungerande system blir det extra viktigt med underhåll och optimering av systemet. Odoo SA och Community släpper dagligen nya funktioner, uppdateringar och säkerhetsuppdateringar. För ett fast månadspris (driftsavtal) håller vi ditt system optimerat och up-to-date. När du är redo att uppgradera till senaste versionen ser vi till att det görs på ett smidigt sätt, utan att påverka din dagliga verksamhet. Vi ger även våra kunder som har ett drift- och/eller underhållsavtal extra rabatt på våra timpriser.

Kontakta oss

Tjänsten inkluderar support, underhåll kontinuerlig uppgradering av kod

Fastpris uppgradering

Uppgradera till senaste versionen, snabb och effektivt
Kontinuerlig uppgraderingar

Kundspecifika och tredjeparts koduppgraderingar, inklusive patchar och buggfixar.

Tillgång till svenska anpassningar

Anpassningar för svensk bokföring, skatter och banker.

Instanser och verktyg ingår

Ingen dolda kostnader för teknik eller verktyg.

Fastpris underhåll och support

Ett pålitligt, säkert och tillgängligt system
Hot-fixes efter behov

Kräver att kunden har ett giltigt månatligt patchavtal.

Lösa buggar och fel utan extra kostnad

Den support du behöver för att lösa programfel så snabbt som möjligt.

Teknik- och användarsupport

Teknik- och användarsupport utan extra kostnad.

Underhålls- och supportavtal debiteras varje månad i minst 12 månader. Den månatliga debiteringen baseras på Odoo "cloc" -räkningen. Kunden har rätt till att en version uppgraderas under varje tolvmånadersperiod. En extra engångsavgift på 9900kr tillkommer vid inledningen av uppgraderingen för administration av test- och utvecklingsinstanser och relaterade databasinstanser.


Teknisk support och användarsupport enligt definitionen nedan ingår i vårt underhålls- och supportavtal utan extra kostnad.


Programbuggar och fel definieras enligt följande:  Ett program fungerar inte enligt specifikationen och felet kan replikeras i en standardtestinstans (testdata är standardiserad).


Vårt underhålls- och supportavtal är en månatlig prenumerationstjänst som inkluderar teknisk support och användarsupport, buggfixar och migrering av extramoduler.

Teknisk support definieras som all support relaterad till den tekniska miljön inklusive VM- och nätverksrelaterade tjänster.


Teknisk support i detta sammanhang inkluderar inte skapande av nya instanser, återställning av säkerhetskopior, konfiguration av applikationer utanför VM-resurspoolen (extern DNS, e-postservrar och andra servrar/tjänster).


Användarstöd definieras som stöd till användare i form av råd eller hjälp relaterad till driften av systemet i aktuell konfiguration och med de för närvarande installerade applikationerna och inställningarna. Supporten inkluderar råd, instruktioner, hjälp med installerade applikationer och funktioner samt relaterad problemlösning. Support inkluderar analys och identifiering av programbuggar samt rättelse av programbuggar och fel.


Support i detta sammanhang inkluderar inte implementering av ny funktionalitet, funktioner eller konfiguration. Support inkluderar inte import av ny data till instansen. Supporten inkluderar inte databaskorrigeringar.

Tjänster som debiteras separat
  • Tillhandahållande av resurser och infrastruktur
  • Support relaterat till import/export av data och datarensning och/eller datavalidering i produktionsinstanser
  • Implementering av nya funktioner, applikationer, gränssnitt och program
  • Ytterligare tjänster relaterade till betalning för tjänstetransaktioner (inklusive men inte begränsat till OCR, InExchange, AI-transaktioner etc.)
  • Stöd för externa applikationer
  • Återställning av säkerhetskopior
  • Licenser