Globalt kvalitetssäkringsföretag som använder Odoo i Sverige och Danmark för 400 användare för alla affärsprocesser. I mer än 130 år har företag världen över varit beroende av Intertek för att säkerställa kvaliteten och säkerheten på sina produkter, processer och system. Intertek är branschledande med mer än 46 000 anställda på 1000 platser i över 100 länder. Vi levererar total kvalitetssäkringsexpert 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan med våra branschvinnande processer och kundcentrerad kultur. Oavsett om ditt företag är lokalt eller globalt kan vi hjälpa till att se till att dina produkter uppfyller kvalitets-, hälso-, miljö-, säkerhets- och sociala ansvarsskyldighetskrav för praktiskt taget alla marknader runt om i världen. Vi har omfattande globala ackrediteringar, erkännanden och avtal, och vår kunskap om och expertis i att övervinna hinder för reglerings-, marknads- och försörjningskedjan är oöverträffad.