Cloudworkz SLA

  Följande gäller samtliga instanser med giltig avtal

  Under avtalstiden åtar sig Linserv AB att tillhandahålla följande för alla Odoo VM-instanser: 

  • Fysiska hosting i Europa, med samtliga aktiva instanser i Sverige (om inte annat specificerad) 
  • Hosting i Tier-III-datacenter eller motsvarande, med 99,9% nätverks uptime.
  • Grade A SSL (HTTPS) kryptering av kommunikation.
  • Data finns på flera noder för snabb återställning
  • VM och applikationsövervakning
  • Säkerhetskopiering [minst 1 image/dag]
  • Kunden kan välja extra tjänster, exempelvis
   • Disaster recovery plan [inkl säkerhetskopierings- och återställningsplaner återställnings test]
   • Applikations- och säkerhetspatchar samt “hotfixes” [utvalda applikationer]
   • Support med licensförsörjning och licenshantering 
   • Underhåll och uppgradering tjänster [utvalda applikationer/system]

  🔆  VM Up-time

  Vi arbetar med co-location leverantörer som erbjuder minst 99,9% drifttid garanti. 
  Vi kan tillhandahålla 99,9% server upptid (exklusive planerat underhåll)  
  *  Detta motsvarar en maximalt oplanerad drifttid på mindre än 1,5 min / 24 timmar eller 9 timmar / år. 
  * dessa mätvärden avser tillgängligheten för själva plattformen för alla kunder. Enskilda databaser kan tillfälligt vara tillgängliga av specifika skäl, vanligtvis relaterade till kundens handlingar eller anpassningar. 

  🔆  Hög tillgänglighet  
  Våra datacenter är Tier-III-certifierade eller motsvarande, med N + 1-redundans för kraft, nätverk och kylning  Varje kunddatabas replikeras i realtid på redundant lagring i samma datacenter, så en misslyckande kan åtgärdas snabbt vid maskinvarufel, med praktiskt taget ingen dataförlust. 

  🔆  Säkerhet

  Säkerheten för dina data är mycket viktig för oss, och vi utformar våra system och rutiner för att garantera det.  Här är några höjdpunkter: 

  • När de används är webbanslutningar till klientinstanser skyddade med 256-bitars SSL-kryptering (HTTPS med ett 2048-bitars SSL-certifikat
  • Pålitlig plattform - Servrar med full maskinvarugaranti, redundant datalagring, nätverk och elektriska tillbehör
  • Lösenord som tillhandahålls av oss (admin-användare) är skyddade med industristandard kryptering
  • Safe System - Våra molnservrar kör aktuell Linux-distribution med säkerhetspatchar, samt brandvägg och intrångs motåtgärder (ej visad av uppenbara skäl)
  • Isolering - Kund data som lagras i särskilda databaser - ingen delning av data mellan klienter, ingen tillgång möjligt från en databas till en annan. 

  🔆  Säkerhetskopior och katastrofåterställning

  Till samtliga VM instanser i vår cloud erbjuder vi 14/1 image backup. Minst 1 image per dag sparad i 14 dagar utan extra kostnad.   Vi erbjuder även särskilda lösningar för att utföra inkrementella och / eller image kopior och lagra säkerhetskopior upp till 90 dagar beroende på din applikation och val av tjänster.   Därutöver, kan vi, utföra flera inkrementella säkerhetskopior på utvalda system och eller delar av system under varje 24-timmarsperiod.   Efter ök kan kunden ladda ner manuella säkerhetskopior av sina livedata för lokala ändamål. 

  🔆 Mål för ODOO instanser

  Vi erbjuder 90/48 DB och 90/4 FS backup till fast pris (DB var 30:e minut och filestore 4 gg /dag sparad i 90 dagar.

  För en permanent katastrof som bara påverkar en server (VM) har vår typiska** återställningsplan följande mätvärden:  
  RPO (Mål för återställningspunkt)** = 60 minuter, dvs kan förlora maximalt 60 minuters arbete  
  RTO (Mål för återställningstid)** = 120 minuter, dvs. tjänsten kommer att vara online igen efter högst 120 minuter (Standby-kampanjtid - DNS-spridningstid ingår inte)  

  För katastrofer i datacenter (en hel datacentral är permanent nere) har vår katastrofåterställning planen dessa mätvärden:  
  RPO ( Återställningspunkt Mål) = 24 tim, det vill säga du kan förlora maximalt 24 timmar om arbetet inte kan återställas och vi måste återställa den sista dagliga säkerhetskopior  
  RTO (Recovery Time Objekt) = 48 tim, dvs. tjänsten kommer att återställas från säkerhetskopian inom 48 timmar i ett annat datacenter 

  ** RPO och RTO varierar mellan kunder och från instans till instans. Målen är beroende av applikationen och de tjänster som kunden har valt. Kontakta din säljare för information som är specifik för din applikation och instans.  Dessa värden och mål gäller hårdvara och VM katastrophe ej korrupt kunddata eller databaser..

  🔆 Mål för PYRAMID instanser

  Vi erbjuder 90/4 fil backup till fastpris (fil backup 4 gg om dagen sparad i 90 dagar)

  För en permanent katastrof som bara påverkar en server (VM) har vår typiska** återställningsplan följande mätvärden:    
  RPO (Mål för återställningspunkt)** = 120 minuter, dvs kan förlora maximalt 60 minuters arbete    
  RTO (Mål för återställningstid)** = 240 minuter, dvs. tjänsten kommer att vara online igen efter högst 120 minuter (Standby-kampanjtid - DNS-spridningstid ingår inte)    

  För katastrofer i datacenter (en hel datacentral är permanent nere) har vår katastrofåterställning planen dessa mätvärden:    
  RPO ( Återställningspunkt Mål) = 24 tim, det vill säga du kan förlora maximalt 24 timmar om arbetet inte kan återställas och vi måste återställa den sista dagliga säkerhetskopior    
  RTO (Recovery Time Objekt) = 48 tim, dvs. tjänsten kommer att återställas från säkerhetskopian inom 48 timmar i ett annat datacenter  

  ** RPO och RTO varierar mellan kunder och från instans till instans. Målen är beroende av applikationen och de tjänster som kunden har valt. Kontakta din säljare för information som är specifik för din applikation och instans.  Dessa värden och mål gäller hårdvara och VM katastrophe ej korrupt kunddata eller databaser.

  🔆  Support och helpdesk

  Vårt tekniska supportteam är tillgängligt helgfria vardagar från 0800-1700. Kunder kan registrera och följa ärenden via vår kundtjänst portal eller använda vår telefonsupport tjänst. 

  🔆  Avtalets betalninsvillkor
  Månadsavgift kan variera baserat på tilldelade resurser och överenskomna tjänster som anges i detta avtal. Kunder faktureras månadsvis i förskott.  Avtalet förnyas automatiskt för en lika lång tid, såvida ingen av parterna lämnar ett skriftligt meddelande om uppsägning minst 60 dagar före avtalets slut till den andra parten. Vi kan inte garantera tjänstens innehåll i fall där kundens fakturor är obetalda.

  🔆  Tilläggstjänster

  Tilläggstjänster debiteras separat, enligtt avtal och utöver drifttjänster ovan.

  • Patch tjänster
  • Application maintenance tjänster
  • Supporttjänster och helpdesk.
  • Konsulttjänster
  • Mail och DNS relaterade tjänster
  • Nätverks drifttjänster
  • Applikationstjänster
  • Installation och uppgraderings tjänster